Privacy & voorwaarden Praktijk Irma

Praktijk Irma is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

  • Praktijkirma.nl
  • Zuidersloot 86
  • 1721 HL Broek op Langedijk

Irma van der Wilt is eigenaar en contactpersoon van Praktijk Irma, Zij is te bereiken via info@ifso-opstellingen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk Irma verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Dit zijn:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Je gegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en respectvol behandeld. Bij aanmelding voor de nieuwsbrief gebruik ik je naam en e-mail gegevens alleen voor dat doel. Als je een gesprek aanvraagt, gebruik ik je naam, e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen.  Als je een cursus, workshop of training, familieopstelling of privé sessie besteld dan vraag ik ook nog adresgegevens van je voor de factuur.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ Praktijkirma.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk Irma verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te bellen/e-mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
Onderaan iedere nieuwsbrief vind je de mogelijkheid om je gegevens aan te passen of om je af te melden.

Geautomatiseerde besluitvorming

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen. Ze worden ook niet gebruikt om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen, noch voor besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen (dat wil zeggen, door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een mens).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk Irma bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:
Zolang de inschrijving van de nieuwsbrief actueel is bewaren we naam en e-mail adres. Als er een overeenkomst is uitgevoerd, oftewel je hebt een training of workshop gekocht. Dan hebben we een fiscaal wettelijke bewaarplicht van 7 jaar voor facturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Irma deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening. Dit kan zijn:
– belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens– websitehoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren– nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief– Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website en de communicatie via g.mail
Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Eventuele technische en functionele cookies worden gebruikt om de website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Via de instellingen van je internetbrowser kun je je afmelden voor cookies (niet meer opslaan), alle eerder opgeslagen informatie verwijderen, en een melding laten geven bij verzending van een cookie. Let er wel even op dat sommige websites minder goed kunnen functioneren als je alle cookies uitschakelt.

Google Analytics – op privacy-vriendelijke wijze

Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Die informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten en verwerkt in rapporten over het functioneren van de website. User data ouder dan 26 maanden wordt automatisch verwijderd uit Google Analytics. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacybeleid met meer informatie. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Hier heb ik geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk Irma en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ Praktijk Irma.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Praktijk Irma een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Praktijk Irma wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Irma neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@ Praktijk irma.nl en zullen dan te
allen tijde de gegevens verwijderen of aanpassen.

Door de website te bezoeken, ga je akkoord met dit Privacy Statement en de Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op Praktijk Irma. Ook wanneer je offline gegevens met me deelt, ga je akkoord met dit Privacy Statement.

Betalingen

Betalingen kunnen contant, via een betaalverzoek of op rekening voldaan worden met een betalingstermijn van 14 dagen. Mocht er meerdere malen niet aan de betalingstermijn voldaan worden dan kunt u alleen nog maar voor we de behandeling starten contant betalen.

Webshop betalingen.

Via bank of IDEAL.

Vriendelijke groet,

Irma van der Wilt

Praktijk Irma